Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag
Binnen Zorggroep Drenthe wordt van iedere medewerker, die na 1 januari 2016 in dienst is getreden, met beroepsmatig cliëntcontact verwacht dat hij of zij in het bezit is van een VOG. Dit geldt ook voor betaalde stagiair(e)s, vakantiekrachten / -medewerkers, uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP-ers, maar niet voor vrijwilligers of mantelzorgers. Als medewerker van Zorggroep Drenthe ben je direct of indirect betrokken bij de zorg voor onze cliënten. Om hiervoor extra zorgvuldigheid in te bouwen vraagt Zorggroep Drenthe alle medewerkers een VOG in te leveren. Dit is bedoeld om altijd in respect, veiligheid en vertrouwen het werken met onze cliënten aan te gaan.

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag geen bezwaar oplevert voor de functie. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Hoe kun je een VOG aanvragen?
Bij indienstneming ontvang je een ingevuld aanvraagformulier van Zorggroep Drenthe, hierop staat onder andere aangegeven wat het doel is van de aanvraag. Het aanvraagformulier lever je in bij de afdeling burgerzaken van de gemeente waar je staat ingeschreven. Vergeet hierbij niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De gemeente vult de gegevens van het aanvraagformulier aan met de gegevens vanuit de Gemeentelijke Basisadministratie. Vervolgens worden al deze gegevens doorgestuurd naar het Ministerie van veiligheid en Justitie. Het Ministerie van veiligheid en Justitie verzorgt de screening en verstuurt de VOG. De kosten voor het aanvragen van een VOG zijn achteraf, met het betalingsbewijs, te declareren bij de werkgever. Dit geldt ook voor de betaalde stagiair(e)s, vakantiekrachten / -medewerkers, uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP-ers.

Wanneer krijg je een VOG?
De VOG wordt afgegeven als uit het onderzoek is gebleken dat je geen strafbare gedragingen op je naam hebt staan die de uitoefening van de functie die je bij ons gaat bekleden in de weg staan. Het Ministerie van veiligheid en Justitie raadpleegt hiervoor een aantal registers. Meer informatie hierover vind je op www.justis.nl. Op basis van deze informatie beslist het Ministerie van veiligheid en Justitie binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag of een VOG wordt afgegeven. Je krijgt de VOG dan vervolgens toegestuurd op je postadres. De VOG wordt ingeleverd bij je teamleider / direct leidinggevende.