Privacy statement

Zorggroep Drenthe is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wanneer u als bewoner, cliënt, verwant, vrijwilliger, kandidaat, sollicitant, zelfstandige zonder personeel of (directe of ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Zorggroep Drenthe verstrekt, worden uw gegevens opgenomen in de databank van Zorggroep Drenthe. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een (potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen. 

Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Ons privacy statement vindt u hier.