Kwaliteitsplan

Hierbij presenteren wij het kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg van Zorggroep Drenthe. De basis voor dit kwaliteitsplan ligt in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat op 13 januari 2017 is gepresenteerd door het Zorginstituut Nederland.

Belangrijk uitgangspunt van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de nadruk op het samen leren en verbeteren.

In dit kwaliteitsplan laten we zien waar we nu staan, maar ook waarop we willen ontwikkelen. Vanuit de visie dat we nooit klaar zijn en in ontwikkeling willen blijven.