Inzamelactie Voedselbank groot succes!

Bewoners van woonzorgcentrum de Wester Es en het omliggende aanleungebieden dragen de voedselbank een warm hart toe. Zij hebben hier graag een gehoor aan gegeven en een steentje bijgedragen.

Tijdens een rechtstreekse uitzending van RTV Drenthe, werden de voedselpakketten overhandigd. Tevens krijgen inwoners van Beilen, die gebruik maken van de voedselbank, in februari een uitnodiging om een erwtensoep maaltijd te nuttigen in restaurant 'Bij de Buren' in de Wester Es.