Samenwerkingstraject de Vondel en Zorggroep Drenthe beëindigd

Stichting de Vondel in Groningen en Zorggroep Drenthe hebben eind 2018 besloten de samenwerking op het gebied van de bouw van een nieuw appartementencomplex voor ouderen in de stad Groningen te beëindigen.

Stichting de Vondel en Zorggroep Drenthe tekenden op 9 januari 2018 een intentieverklaring om een samenwerking uit te werken op het gebied van de bouw van een nieuw appartementencomplex voor ouderen in de stad Groningen. De locatie, waar de nieuwbouw zal plaatsvinden, is gelegen aan de Van Ketwich Verschuurlaan.

Begin 2018 is een start gemaakt met de nieuwbouwontwikkeling. Zorggroep Drenthe werd als samenwerkingspartner gevraagd in verband met haar expertise op het gebied van nieuwbouw voor de doelgroep ouderen. Eind 2018 is besloten om dit traject te beëindigen, omdat de visies ten aanzien van de nieuwbouw onvoldoende aansluiten.