Intentie tot samenwerking Stichting de Vondel en Zorggroep Drenthe

Stichting de Vondel in Groningen heeft op 9 januari 2018 een intentieverklaring getekend met Zorggroep Drenthe. Beide partijen spreken de intentie uit om de komende maanden een samenwerking uit te werken op het gebied van de bouw van een nieuw appartementencomplex voor ouderen in de stad Groningen. De samenwerking zal in eerste instantie betrekking hebben op directievoering, bouwcoördinatie en marketingactiviteiten rondom de bouw van het nieuwe complex.

Vondelflat verkocht
De Vondelflat in de stad Groningen is medio 2017 verkocht. Stichting de Vondel gaat een nieuw appartementencomplex bouwen aan de Van Ketwich Verschuurlaan, hoek Queridolaan.

Samenwerking met Zorggroep Drenthe
Zorggroep Drenthe is als zorgorganisatie de afgelopen jaren actief geweest haar bestaande, afgeschreven panden in Beilen en Zuidlaren te vervangen door nieuwbouw. In Assen heeft de Zorggroep een nieuw appartementencomplex gebouwd, de Messchenstaete.
De (zorg)gebouwen hebben ruime appartementen en huisvesten een keur aan voorzieningen.
De manier van bouwen is voor de directie van Stichting de Vondel de reden geweest contact te leggen met Zorggroep Drenthe voor de nieuwbouw van het appartementencomplex in Groningen.

Intentieovereenkomst
Op 9 januari jl. is de intentie uitgesproken om samen te gaan werken in dit geheel. Waar Zorggroep Drenthe in eerste instantie de directievoering, coördinatie van de bouw en marketing zal oppakken.